Služby

Simultánní tlumočení

Neboli současné, probíhající zároveň. Tlumočník (většinou dva tlumočníci) sedí v kabině, mají sluchátka a mikrofon a hovoří zároveň s mluvčím. Posluchači jsou také vybaveni sluchátky a v reálném čase poslouchají tlumočení projevu mluvčího do svého jazyka.

Variantou simultánního tlumočení, ovšem bez použití tlumočnické techniky, je takzvaná chuchotage, čili šeptání. Tlumočník sedí  vedle posluchače/posluchačů a šeptem (aby nerušil ostatní) mu/jim tlumočí projev řečníka. Tento způsob tlumočení je použitelný jen pro omezený počet posluchačů a obecně není příliš populární, protože i přes veškerou snahu ruší okolí. Máte-li tu možnost, raději volte kabinu.Konsekutivní tlumočení 

Neboli následné. Mluvčí dělá pauzy po určitých úsecích, které tlumočník (většinou za použití svých poznámek, které - pro zajímavost - NEJSOU psány těsnopisem) poté přetlumočí.Překlad

Překlad je písemný převod (zpravidla také psaného) originálního textu z jednoho jazyka do druhého. Překladatel obvykle překládá z cizího jazyka do své mateřštiny, resp. do jazyka ovládaného na stejné úrovni. Potřebuje nadprůměrnou znalost obou jazyků, vyjadřovací schopnosti a kromě toho i znalosti oboru tématu textu, často i okolnosti vzniku textu.


Individuální výuka

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Angličtina je dnes už samozřejmostí, ale nechcete si třeba na italské pláži popovídat s lovci chobotnic? Najít si nové kamarády při surfování ve Španělsku? Anebo si třeba přečíst Mikulášovy patálie v originále? 
Nabízím výuku španělštiny, italštiny a francouzštiny individuálně či v malých skupinkách, nejlépe u nás v Horních Počernicích, případně online, když situace jinak nedovolí.

Pozor! Nově pro ty, kterým angličtina ve škole nestačí, otevírám "kondiční" hodiny angličtiny. Ve dvojicích či trojicích, ať si můžeme pořádně popovídat ;-).Hasta pronto!
Ci vediamo presto!
À bientôt!
See you soon!