Cena

Cena za simultánní a konsekutivní tlumočení:

1 den (8 hodin) - 9 000 Kč
1/2 dne (do 4 hodin) - 5 000 Kč

Pokud tlumočení probíhá mimo Prahu, je vždy účtován celý den (+ doprava).


Cena za překlady:

1 normostrana (1 500 znaků bez mezer) - 400 Kč


Cena za individuální výuku:

Cena se odvíjí od počtu žáků ve skupině, jejich pokročilosti, délky trvání lekce, pravidelnosti atd.


Uvedené ceny jsou orientační, individuální dohoda je možná. Neváhejte mě kontaktovat.